Setcor na hrvatskomSetcor in English
NAZOVITE NAS: +385.15500964
PODRŠKA: 072 400 400

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “OSVOJITE CLOUD BACKUP USLUGU (BaaS)”

 Članak 1: ORGANIZATOR I SVRHA NATJEČAJA 

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Osvojite Cloud Backup (BaaS)” (dalje: Natječaj) je Setcor d.o.o., OIB: 69149293370, Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb  (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.
Natječaj se raspisuje u svrhu promocije Organizatora i nagrađivanja posjetitelja konferencije Kvaka24. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima naziva se Sudionik. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljuju se na isti dan natječaj, na webu Setcora.

Članak 2: TRAJANJE NATJEČAJA 

Nagradni natječaj traje od 6.6.2023. do 6.6.2023. godine od 9:30 do 15:00 sati i odvija se putem odgovaranja na nagradno pitanje sukladno uvjetima navedenim u članku 4 ovih Pravila.

Članak 3: FOND NAGRADA 

Fond nagrada koje Sudionici mogu osvojiti sastoji se od 1 dara ukupne vrijednosti 1000 EUR:

1 x usluga Cloud Backup As A Service usluga, u trajanju od 6 mjeseci˝.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom osvojenom na ovom Natječaju.

Sudionici ovog Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO I NAČIN SUDJELOVANJA  

Pravo sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju imaju sudionici konferencije Kvaka24 koji ispune anketu putem Kahoot platforme I odgovore na nagradno pitanje, u  razdoblju od 6.6.2023. do 6.6.2023. od 9:30 do 15:00 sati. Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Sudjelovanje na Natječaju ostvaruje se odgovorom na pitanja u anketi te odgovorom na nagradno pitanje “Zašto je cloud dobro rješenje za Vašu tvrtku?” Nagradu osvaja jedan sudionik s najboljim odgovorom na nagradno pitanje, uz uvjet da je ispunio anketu.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Po završetku Natječaja (6.6.2023., do 15:30), 1 Sudionik osvojit će nagradu navedenu u Članku 3 ovih Pravila, sukladno uvjetima navedenim u članku 4 ovih Pravila. Pobjednik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten uživo, od strane voditelja programa na konferenciji.

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi dobitnik ne javi na vrijeme, prema pravilima Natječaja.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE  

Preuzimanje nagrade dogovorit će se naknadno. Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

Članak 7: SUDIONICI U NATJEČAJU  

Prijavom sudjelovanja u ovom Natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natječaja.

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE  

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u Natječaju.

Članak 9: PUBLICITET  

Podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na Natječaj mogu bez ograničenja biti korišteni u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije Organizatora i Nositelja.

Članak 10: U SLUČAJU SPORA  

Sporovi između Organizatora i Sudionika rješavati će se mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem, u sporovima između sudionika te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA  

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

Pravila o korištenju osobnih podataka: 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Osvojite Cloud Backup (BaaS) uslugu u trajanju 6 mjeseci” , koji se održava od 6.6.2023. u 9:30 sati do 6.6.2023. u 15:00 sati i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca za prijavu (ime, prezime, e-mail adresa i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu Setcor d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo Setcor d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradnog natječaja. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 6.6. do 15.6., a od dana zaprimanja Vaših podataka.

Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva Setcor d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite Setcor d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na marketing@setcor.com kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Setcor d.o.o. u pisanom obliku na adresu Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@setcor.com. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Setcor d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.