Setcor na hrvatskomSetcor in English
NAZOVITE NAS: +385.15500964
PODRŠKA: 072 400 400

SOC - Security Operations Center

Specijalizirani sigurnosno-operativni centri

  • Efikasna zaštita informacijskog sustava od naprednih prijetnji
  • Rano otkrivanje potencijalne sigurnosne incidente
  • Podiže razinu sigurnosti kroz kvalitetnije praćenje i sigurnosni nadzor 0-24h
  • Proaktivni pristup kod zaštite od Cyber napada i sigurnosnih mjera

SOC - SIGURNOSNO OPERATIVNI CENTRI

Sigurnosno-operativni centri su najefikasnija zaštita od cyber napada

Danas sve više tvrtki sigurnosno rješenje traži u specijaliziranim sigurnosno-operativnim centrima (Security Operations Center – SOC) koji su prepoznati kao ključna mjera za učinkovitu  zaštitu od cyber napada.

Sigurnosno-operativni centar je centralizirana jedinica koja se na organizacijskoj i tehničkoj razini bavi pitanjima sigurnosti, objedinjujući sva dostupna tehnološka rješenja, ljude i procese. SOC je središnje mjesto odakle sigurnosni analitičari od 0-24 h nadziru sigurnosnu situaciju, provode istrage na dodijeljenim slučajevima, klasificiraju upozorenja, sprječavaju i rješavaju sigurnosne prijetnje koristeći tehnologiju, ekspertizu i prihvaćene procese kako bi došli do konkretnog rješenja situacije.

SOC kao primarni cilj ima zadatak da kroz ranu detekciju, odnosno indikatore moguće zlonamjerne aktivnosti obogaćene kontekstualnim informacijama, spriječi napade baš u ovoj fazi za najveći broj prijetnji, kako bi se sekundarni cilj praćenja upada i eliminacije prijetnje koja je pronašla put u lokalnu infrastrukturu korisnika mogao provoditi za manji broj kritičnih događaja kojima je moguće upravljati. Kako bi to bilo ostvarivo SOC mora imati vidljivost svih sigurnosnih događaja i incidenta neovisno o vektoru na kojem su nastali pa sve do praćenja daljnjeg lateralnog kretanja kroz lokalnu infrastrukturu. Nakon što SOC zaprimi sva potrebna upozorenja i integrira se sa svim ključnim kontrolnim točkama, dolazi se do informacija koje opisuju događaj, odnosno konteksta oko svakog upozorenja. Analizom dolazimo do preciznog i konkretnog konteksta na temelju kojega je moguće zaključiti radi li se o kritičnom upozorenju, novoj prijetnji koja predstavlja rizik ili nečemu nerelevantnom za korisnikovu okolinu te temeljem toga možemo zaključiti treba li otvarati detaljnu istragu, malware hunting ili zatvoriti incident.

Brzom detekcijom i fokusiranom reakcijom moguće je spriječiti većinu prijetnji, smanjiti nedostupnosti i rizike nad IT sustavima u skladu sa procesima strategije kibernetičke sigurnosti.

Osim što eksternalizacija operativnog sigurnosnog nadzora informacijskog sustava klijentima donosi podizanje razine sigurnosti kroz kvalitetnije praćenje i nadzor sigurnosnih događaja, donosi i uštedu, kako kroz pokrivanje aktivnosti koje nisu primarna djelatnost kompanije, a zahtijevaju visoku razinu znanja i ekspertize, tako i kroz smanjenje potencijalnih sigurnosnih proboja koji bi kompaniju mogli skupo koštati.

Setcor nudi uslugu uspostave sveobuhvatnog sustava za praćenja i nadzora sigurnosnih događaja na informacijskom sustavu uključujući i specijaliziranu podršku za operativni nadzor sustava.

Zanima vas što Setcor
može učiniti za Vas?